Hall of Fame

AFÅA Hall of Fame

“Hall of Fame-medlemmen har under sin aktiva spelarkarriär utmärkt sig på spelplanen. Medlemmen har varit en nyckelspelare i laget samt fungerat som en förebild för andra spelare. Medlemmen har respekterat sina motståndare och anammat Fair Play-andan”

  1. Joakim Jakobsson, RB. (16.4.2013)
  2. Anders Järvinen, DL. (16.4.2013)

Regler

  • HoF kan man bli efter avslutad karriär i 09ers eller IN10s
  • HoF väljs av AFÅAs styrelse
  • HoF väljs en gång per år på våren före avslutningsfesten
  • Finns ingen övre gräns hur många som väljs på en gång